Vuslat Tv

 • Yayın İlkelerimiz

  • VUSLAT TV Malatyadan dünyaya açılan bir uydu kanalıdır ve yerelin değişik renklerini yansıtabilecek bir yayın anlayışı içerisinde olmakla beraber gerek ülkemizde gerekse dünyada gelişen olaylara bigane kalmadan bir yayıncılık yapar. Yerelden başlayıp ulusala uzanan bir süreci kendisine hedef olarak belirler
  • VUSLAT TV yerel bir haber aktüalite kanalı olarak ilimizde, ülkemizde ve dünyada gelişen olayları en hızlı şekilde takip ederek toplumu en doğru şekilde bilgilendirmeyi hedefler
  • VUSLAT VT milli ve manevi değerlerimize bağlı bir yayın anlayışı içerisinde yayın yapar. Sadece belirli bir görüşün ve kesimin sesi olmaktan ziyade bu anlayış içerisinde bulunan tüm oluşumlara eşit mesafede durmayı hedefler
  • VUSLAT TV insan hakları ve özgürlüklere saygılı yayın anlayışı ile evrensel insan haklarını önceleyen bir anlayış içerisinde yayıncılık yapar
  • VUSLAT TV çoksesliliğin ve kültürel çeşitliliğin korunmasına önem verir ve milli, manevi değerlere bağlı kalmak şartıyla toplumun tüm renklerini yansıtan bir yayıncılık yapar
   VUSLAT TV din, dil, ırk, renk, mezhep, cemaat ayrımcılığına yer vermeden toplumda oluşan ön yargıları giderici bir misyon üstlenerek bir yayıncılık yapar
  • VUSLAT TV toplumda korku ve büyük tepki yaratabilecek olaylar karşısında ve kriz zamanlarında sağduyulu davranarak sosyal sorumluluk bilinci içerisinde bir yayın yapar
  • VUSLAT TV çocuk ve gençleri uygun olmayan içerikten korumaya özen gösteren ve ruhsal gelişimlerini olumsuz yönde etkileyebilecek şiddeti ve cinselliği teşvik edici yayınlardan kaçınarak eğitici ve geliştirici bir yayın anlayışı benimser
  • VUSLAT TV kadınların sorunlarına duyarlıdır ve kadınları nesnelleştirmekten kaçınarak kadınları kendi öz kültürümüzdeki asıl misyonun sahibi olarak gören bir yayın ilkesini benimser. Kadınları başörtülü veya başı açık olarak ayırıma tabi tutmadan herkesle diyaloga açık bir yayıncılık yapar
  • VUSLAT TV izleyicilerin ve dinleyicilerin gereksinim, beğeni ve hassasiyetlerine önem vererek tek taraflı bir yayın anlayışı içerisinde bulunmaz
  • VUSLAT TV yayıncılıkta hız, kalite, doğruluk, fayda, bilgiyi yorumlama ve güvene gerekli hassasiyeti göstererek bu yönde sürekli kendisini yenileyen ve geliştiren bir yayıncılık yapar
  • VUSLAT TV mümkün olduğunca herkesin, her kesimin görüşlerine objektif olarak yer vermekle beraber, hadiseleri tahlil ederken, yorumlarken neyin doğru neyin yanlış olduğuna dair kanaatini de ayrıca belirtmek suretiyle haber ve yorumu karıştırmadan izleyicisine sunan yayıncılık yapar
  • VUSLAT TV bulunmuş olduğu coğrafi bölgenin sorunlarına karşı duyarlıdır. Ülkemizdeki etnik unsurlar arasındaki göreceli sorunlara karşı gerek ülkemizin batısına gerekse doğusuna ilimizdeki bir arada yaşama modelinin anlatılmasını sorumluluk olarak gören bir yayın anlayışını benimser