Vuslat Tv

 • Selam İletişim Hakkında

   

  MİSYON

  Misyon kurumun var olma nedenidir, vizyona ulaşabilmek için yapılacak faaliyetleri açıklar. Kuruluşu benzer kuruluşlardan ayıran ve farklı kılan uzun dönemli amaçlardır.

   Misyonumuz

  Toplumumuzun kültür ve değerleri doğrultusunda, yaptığımız yayın ve faaliyetlerle toplumun farkındalığını artırarak, ahlaki değerlerin üst düzeyde tutulmasına katkı sağlayan, sosyal çevrede ihtiyaç duyulabilecek bilgi ve iletişim için kaynak teşkil edecek, izleyenlerinin moral ve motivasyonunu arttırıcı bir medya kurumudur.

   VİZYON

  Vizyon ileride olmak istenilen, gelinilmesi planlanan noktadır.Organizasyonun misyona ulaşmak için nasıl bir yol izlemesi gerektiğini belirler.

   Vizyonumuz

  Bölgemizin öncelikleri doğrultusunda yayın faaliyetlerimizi çeşitlendirerek toplumsal gelişime katkıda bulunarak, medya sektöründeki tercih edilen ve izlenme oranları ile bölgenin en yüksek oranda takip edilen yayın kuruluşu olmak.

     

  İLKE VE DEĞERLER

  İlke ve değerler çalışanların misyon ve vizyonu hayata geçirmek için uymaları gereken ilkelerdir. Temel değerler organizasyondaki herkesin paylaştığı ortak prensiplerdir.

   

  VUSLAT TV

  ·         Malatyadan dünyaya açılan bir uydu kanalı konumunda olan ve bölgenin değişik renklerini yansıtabilecek bir yayın anlayışı içerisinde olmakla beraber gerek ülkemizde gerekse dünyada gelişen olaylara bigane kalmadan bir yayıncılık yapan. Yerelden başlayıp ulusala uzanan bir süreci kendisine hedef olarak belirleyen

  ·         Bölgesel bir haber aktüalite kanalı olarak ilimizde, ülkemizde ve dünyada gelişen olayları en hızlı şekilde takip ederek toplumu en doğru şekilde bilgilendirmeyi hedefleyen

  ·         Milli ve manevi değerlerimize bağlı bir yayın anlayışı içerisinde yayın yapan, sadece belirli bir görüşün ve kesimin sesi olmaktan ziyade bu anlayış içerisinde bulunan tüm oluşumlara eşit mesafede durmayı hedefleyen

  ·         İnsan hakları ve özgürlüklere saygılı yayın anlayışı ile evrensel insan haklarını önceleyen bir anlayış içerisinde yayıncılık yapan

  ·         Çok sesliliğin ve kültürel çeşitliliğin korunmasına önem veren ve milli, manevi değerlere bağlı kalmak şartıyla toplumun tüm renklerini yansıtan bir yayıncılık yapan

  ·         Din, dil, ırk, renk, mezhep, cemaat ayrımcılığına yer vermeden toplumda oluşan ön yargıları giderici bir misyon üstlenerek bir yayıncılık yapan

  ·         Toplumda korku ve büyük tepki yaratabilecek olaylar karşısında ve kriz zamanlarında sağduyulu davranarak sosyal sorumluluk bilinci içerisinde bir yayın politikası benimseyen

  ·         Çocuk ve gençleri uygun olmayan içerikten korumaya özen gösteren ve ruhsal gelişimlerini olumsuz yönde etkileyebilecek şiddet ve ahlaki değerlere aykırı yayınlardan kaçınarak eğitici ve geliştirici bir yayın anlayışı benimseyen

  ·         Kadınların sorunlarına duyarlı ve kadınları nesnelleştirmekten kaçınarak kendi öz kültürümüzdeki asıl misyonun sahibi olarak gören bir yayın ilkesini benimseyen.

  ·         Kadınları başörtülü veya başı açık olarak ayırıma tabi tutmadan herkesle diyaloga açık bir yayıncılık yapan

  ·         İzleyicilerin ve dinleyicilerin gereksinim, beğeni ve hassasiyetlerine önem vererek tek taraflı bir yayın anlayışı içerisinde bulunmayan

  ·         Yayıncılıkta hız, kalite, doğruluk, fayda, bilgiyi yorumlama ve güvene gerekli hassasiyeti göstererek bu yönde sürekli kendisini yenileyen ve geliştiren bir yayıncılık yapan

  ·         Mümkün olduğunca herkesin, her kesimin görüşlerine objektif olarak yer vermekle beraber, hadiseleri tahlil ederken, yorumlarken neyin doğru neyin yanlış olduğuna dair kanaatini de ayrıca belirtmek suretiyle haber ve yorumu karıştırmadan izleyicisine en uygun yayını sunan

  ·         Bulunmuş olduğu coğrafi bölgenin sorunlarına karşı duyarlı. Ülkemizdeki etnik unsurlar arasındaki göreceli sorunlara karşı gerek ülkemizin batısına gerekse doğusuna ilimizdeki bir arada yaşama modelinin anlatılmasını sorumluluk olarak gören bir yayın anlayışını benimseyen bir medya kuruluşudur.